Forundersøgelsen er ved at være afsluttet. Sønderborg Forsyning inviterer derfor til informationsmøder den 26. og 27. november, hvor du kan mere om miljøkonsekvensvurderingen.

Rapport om miljøpåvirkninger

Miljøkonsekvensrapporterne om Lillebælt Syd Vindmøllepark blev godkendt af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i februar 2024. Du finder de godkendte rapporter og bilag her.

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Fra 2022 kan vindmølleparken producere strøm til titusinder af husstande.

Vedvarende energi

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Fra 2028 kan vindmølleparken producere strøm til titusinder af husstande.

I visualiseringerne kan du se, hvordan møllerne vil komme til at se ud fra kysterne rundt om Lillebælt Syd. Du kan se både billeder og i 360° visualiseringer.

Visualiseringer

I visualiseringerne kan du se, hvordan de forskellige størrelser vindmøller vil komme til at se ud fra kysterne på Als, Sydvestfyn og i Sydøstjylland.

Som nærmeste nabo til vindmølleparken får du mulighed for at blive medejer. Det kan du, hvis du bor i nærheden af stedet, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune.

Hvor er vi nu?

Udvikling af et vindmølleprojekt er en kompliceret proces, der involverer mange myndigheder og interessenter, og som forløber over lang tid. Du kan se, hvor i processen vi er nu.