Forundersøgelsen er ved at være afsluttet. Sønderborg Forsyning inviterer derfor til informationsmøder den 26. og 27. november, hvor du kan mere om miljøkonsekvensvurderingen.

Rapport om miljøpåvirkninger

Forundersøgelsen er ved at være afsluttet, og Sønderborg Forsyning har indsendt den foreløbige miljøkonsekvensrapport til Energistyrelsen. Du kan læse rapport og bilag her.

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Fra 2022 kan vindmølleparken producere strøm til titusinder af husstande.

Vedvarende energi

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Fra 2022 kan vindmølleparken producere strøm til titusinder af husstande.

Som nærmeste nabo til vindmølleparken får du mulighed for at blive medejer. Det kan du, hvis du bor i nærheden af stedet, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune.

Bliv medejer

Som nærmeste nabo til vindmølleparken får du mulighed for at blive medejer. Det kan du, hvis du bor i nærheden af stedet, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune.

I visualiseringerne kan du se, hvordan møllerne vil komme til at se ud fra kysterne rundt om Lillebælt Syd. Du kan se både billeder og i 360° visualiseringer.

Visualiseringer

I visualiseringerne kan du se, hvordan møllerne vil komme til at se ud fra kysterne rundt om Lillebælt Syd. Du kan se både billeder og 360° visualiseringer.