Om Lillebælt Syd

 

Lillebælt Syd kan blive navnet på en havmøllepark, opført i området Lillegrund i det sydlige Lillebælt.

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 tilladelse til at påbegynde forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering til opførelsen af en havmøllepark. Tilladelsen til forundersøgelsen giver parterne bag projektet 18 måneder til at belyse de indvirkninger, en kommende havmøllepark vil kunne have på sine omgivelser samt indsamle data i og omkring det område, hvor man ønsker at opføre havmøllerne.

At få tilladelse til en forundersøgelse er således ikke det samme som at få tilladelse til at opsætte havvindmøllerne.

Hvor stor bliver havmølleparken?

Der er blevet ansøgt om mulighed for at opføre en havmøllepark med en kapacitet på op til 160 MW, svarende til 50.000-80.000 husstandes forbrug. Havmøllerne vil maksimalt blive 250 meter høje – og jo højere havmøllerne er, jo større kapacitet har de. Det betyder, at hvis havmøllerne bliver 250 meter høje, vil man skulle opføre 20 møller for at nå den ønskede kapacitet. Hvis møllerne derimod kun er 150 meter høje, vil man i stedet skulle opføre 44 møller.

Hvor skal havmøllerne stå?

Havmølleparken Lillebælt Syd placering

Klik for stort kort

Planen er at opstille havmøllerne i et område omtrent midt i Lillebælt mellem Lavensby Strand og Helnæs på Fyn. I oplægget er der ca. 4 km fra hver kyst til nærmeste havmølle, men det kan dog ændre sig, når alle beregninger, forundersøgelser og miljøpåvirkninger er afsluttet.

Området er udvalgt, fordi det ligger på relativt lavt vand, og der således ikke er fare for kollisioner mellem havmøller og store skibe. Desuden er området placeret nord for Natura 2000 beskyttelsesområdet Flensborg Fjord.

Hvorfor en placering i Lillebælt?

Idéen til en mulig placering af en vindmøllepark ved Lillegrund i Lillebælt opstod tilbage i 2012, hvor Havmølleudvalget screenede egnede områder i de danske farvande. Havmølleudvalget var blevet nedsat af den daværende regering for at finde egnede områder til placeringer af fremtidige havmølleparker. Fælles for alle de områder, der blev screenet af Havmølleudvalget, er, at de er placeret inden for 20 km af kysten og har kapaciteter på op til 200MW, altså meget mindre end traditionelle havmølleparker.

I forhold til en mulig placering i det sydlige Lillebælt, kan møllerne ikke placeres mere sydligt, da hele farvandet omkring Als og Flensborg Fjord er fredede Natura 2000 områder. Havbunden har også stor betydning, og her er netop området nord for Lillegrund fordelagtigt på grund af det forholdsvis lave vand samt en god moræne bund, der er ideel til opstilling af møller.

Endelig er vindforholdene også gode i området. Der er f.eks. lavet en modelberegning, der viser en middelvind på 8,4m/s i 90m højde. Dette er vigtigt, da møller typisk arbejder optimalt, når vinden er mellem 4 og 25 m/s.

De nærmeste naboer vil få tilbudt ejerandele

Det var et lokalt havvindmølle-laug, der i 2010 tog initiativ til møllernes etablering. Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg kommune bakket op med finansiering af forundersøgelsen.

Det har fra starten været ambitionen at forankre møllernes ejerskab bredt på lokale borgere og virksomheder. Derfor vil borgere i kommuner med kysttilslutning inden for 16 km fra opstillingsstedet få tilbudt ejerandele i havmølleparken, hvis den bliver opført.

Kom med til borgermøde