Linksamling

Linksamling

Har du forslag til andre links, vi bør have med her på siden, så giv os et tip på vind@sonfor.dk

Energistyrelsen om værditabsordningen

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab, hvis der opstilles vindmøller på 25 meter eller derover i nærheden af din beboelsesejendom.

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene.

Energistyrelsen

Energistyrelsen, myndighed til vands

Energistyrelsen’s sektion om vindenergi

Læs om Energistyrelsens arbejde med vindenergi, områdets støtteordninger og udbud m.m.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen, myndighed til lands

Miljøstyrelsen - om miljøkonsekvensvurdering

Miljøstyrelsen, igangværende miljøkonsekvensvurderinger (tidligere: VVM undersøgelser)

Energinet - om naboer til anlægsprojekter

Information om, hvordan Energinet planlægger og udfører anlægsarbejde.

Viden om vind

Guide til den formelle planlægningsproces for vindmøller

Natura 2000

Kort over Natura 2000 områder