Her finder du nyt om Lillebælt Syd Vindmøllepark. Da udvikling af en vindmøllepark er en langvarig og grundig proces, kan der være langt mellem nyhederne.

Foreløbig miljøkonsekvensrapport er indsendt til Energistyrelsen

7. december 2018

I dag er den foreløbige miljøkonsekvensrapport indsendt til Energistyrelsen. Rapporten er udarbejdet af COWI. Sønderborg Forsyning har valgt en åben og gennemsigtig proces, hvorfor rapporten efter den formelle indsendelse også er sendt til nabokommunerne og offentliggjort her på hjemmesiden.

De væsentligste resultater og hovedkonklusionerne af den 257 sider lange rapport findes i dette faktaark.

Yderligere visualiseringer er klar

21. november 2018

De nye visualiseringer er klar og kan nu ses på hjemmesiden. De er udarbejdet for Bobakker, Gammelbro Camping, Helnæs Kirke over Maden, Horne Land og Å Strand. De nye visualiseringer er udarbejdet på baggrund af de forespørgsler, som Sønderborg Forsyning har fået i dialogen med borgere og myndigheder. Derved er der udarbejdet visualiseringer fra i alt 11 steder på Nordals, Sydvestfyn og Sydøstjylland.  Se dem alle her …

Præsentation af miljøkonsekvensvurderingen

5. november 2018

Forundersøgelsen er ved at være afsluttet, og Sønderborg Forsyning inviterer derfor til informationsmøder, hvor borgere og andre interesserede kan høre, hvilke miljøpåvirkninger Lillebælt Syd Vindmøllepark kommer til at have i anlægsfasen, i driftsfasen og under nedtagning. Møderne finder sted den 26. november i Nordborg, og den 27. november på Helnæs og i Thorøhuse. Læs mere …

Sønderborg vinder EU-pris som rollemodel på klimaområdet

10. oktober 2018

Sønderborg Kommune har netop vundet EU’s fornemme pris ”Covenant Cities in the Spotlight” for sine resultater i forbindelse med ProjectZero-visionen om, at Sønderborg-området skal være CO2-neutral allerede i 2029.

Der blev uddelt i alt tre priser, afhængig af bystørrelse, blandt de 8.000 byer og regioner, der har tilsluttet sig EU’s rammeaftale om at gennemføre klimaforbedringer og energioptimeringer i et samarbejde med virksomheder, borgere og andre aktører. Sønderborg Kommune vandt prisen som den bedste rollemodel blandt de mellemstore byer i Europa. Læs mere …