Her finder du nyt om Lillebælt Syd Vindmøllepark. Da udvikling af en vindmøllepark er en langvarig og grundig proces, kan der være langt mellem nyhederne.

Sådan kan du deltage i borgermødet

11. marts 2024

Der afholdes borgermøde tirsdag den 12. marts, kl. 18.00-21.00.

Du kan deltage i mødet på Hotel Sønderborg Strand eller via livestream, hvor der kan stilles spørgsmål i chatten.:

SONFOR live

SONFOR Livestreams (vimeo.com)

Gense borgermødet om miljøkonsekvensvurderingen fra den 12. marts 2024.

Offentlig høring og invitation til borgermøde

21. februar 2024

Både miljøkonsekvensrapporter og udkast til etableringstilladelser kommer i offentlighøring fra den 15. februar til 11. april 2024.

  • Energistyrelsen offentliggør høringsmaterialet for hav-delen her.
  • Miljøstyrelsen offentliggør høringsmaterialet for land-delen her.

De godkendte miljøkonsekvensrapporter og vores ansøgning om etableringstilladelse er allerede tilgængelig her på siden Forundersøgelsen.

I forbindelse med den offentlig høring inviterer Lillebælt Vind, SONFOR og European Energy til borgermøde den 12. marts 2024 i Sønderborg. På mødet kan du stille spørgsmål til projektet og den videre proces. Her finder du invitationen til borgermøde Invitation til borgermøde.

For at så mange som muligt kan deltage, live-streames borgermødet på SONFOR Live, hvor der kan stilles spørgsmål i chatten.

 

Godkendt miljøkonsekvensrapport, offentlig høring og invitation til borgermøde

14. februar 2024

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har godkendt miljøkonsekvensrapporterne for henholdsvis hav-delen og land-delen af havvindmølleprojektet Lillebælt Syd. Efter ansøgning fra Lillebælt Vind A/S udarbejder begge styrelser nu udkast til etableringstilladelse.

En otte ugers offentlige høring af både miljøkonsekvensrapporter og udkast til etableringstilladelser starter sidst i februar 2024. I forbindelse med høringen inviterer projektejerne til borgermøde den 12. marts i Sønderborg.

”Jeg er meget glad for, at miljøkonsekvenserne af vindmølleparken er så små, at Energistyrelsen mener, vi kan gå videre med projektet. Jeg ser frem til den offentlige høring og vil gerne invitere alle borgere i Sønderborg Kommune og borgere fra andre kommuner omkring Lillebælt til at deltage i borgermødet den 12. marts. De er velkomne til mødet her i Sønderborg eller kan deltage via live-stream og chat”, siger Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind A/S.

Link til pressemeddelse.

 

Stort skridt nærmere etablering af havmøllepark i Lillebælt

23. januar 2024

SONFOR OG European Energy har solgt majoriteten i havvindprojektet Lillebælt Syd til franske TotalEnergies. Projektet ejes efter handlen af TotalEnergies med 72.25%, SONFOR med 15% og European Energy med 12,75%.

Salget af majoriteten af Lillebælt Syd er et vigtigt skridt hen mod etablering af vindmølleparken og dermed Sønderborgs ambitioner om at blive CO2-neutral i 2029.

”Det er et stærkt ejerskab, der nu står bag havvindprojektet Lillebælt Syd. TotalEnergies har de erfaringsmæssige og økonomiske muskler til at bygge projektet, European Energy har mange års erfaring med udvikling af vindenergiprojekter, og SONFOR sikrer den lokale forankring af projektet. Havvindparken er afgørende for Sønderborgs-områdets mål om at blive CO2 neutral i 2029, og den skal indgå i områdets udvikling af sektorkobling i energi- og forsyningssektoren”, siger Ellen Trane Nørby, formand for SONFOR.

Projektet står foran godkendelse af miljøkonsekvensrapporten med offentlig høring og borgermøde i februar-marts 2024. Projektet på 11 stk. 15 MW møller forventes at få etableringstilladelse i midten af 2024. Projektet bidrager til den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi, og de er derfor helt på linje med regeringens klimapolitik for Danmark.

Handlen skal opnå forskellige godkendelser hos myndighederne, inden ejerskabet formelt træder i kraft og afsluttes. Dette forventes at ske i løbet af tredje kvartal 2024.

Link til fælles pressemeddelelse og til SONFORs pressemeddelse.

Invitation til borgermøder om lokalplaner

13. juni 2023

Sønderborg Forsyning og European Energy inviterer til borgermøder om de tre lokalplaner for placeringerne af transformer- og højspændingsstationer ved Lavensby Strand, Svenstrup og Gyden, Fynshav. Møderne holdes i forbindelse med den offentlige høring af planerne:

Torsdag den 22. juni 2023:

  • kl. 16.00-18.00, Nord-Als Idrætscenter, Stadionvej 1, 6430 Nordborg
  • kl. 19.00-21.00, Kultur- & Idrætscentret Diamanten, Gyden 100, Fynshav, 6440 Augustenborg

På borgermøderne kan du høre oplæg om alle tre lokalplaner, og du har mulighed for at stille spørgsmål til planerne og den videre proces. Programmet vil være en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og dialog.

Efter mødet er du godt klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar til Sønderborg Kommune med dine kommentarer til de nye planer. Høringssvar kan afgives på www.lokalplaner.sonderborg.dk, se under fanen Forslag, hvor planerne er tilgængelig i høringsperioden.

Høringsperioden løber fra den 14. juni til den 9. august 2023. Høringssvar kan afgives på www.lokalplaner.sonderborg.dk, se under fanen Forslag.

Invitation borgermøder den 22. juni 2023

 

Megafon har undersøgt borgernes holdning til Lillebælt Syd Vindmøllepark i Sønderborg og Assens kommune

21. december 2022

European Energy har i november 2022 fået foretaget Megafonundersøgelser i Sønderborg og Assens kommune for at afdække borgernes holdning til Lillebælt Syd Vindmøllepark, som European Energy arbejder på at opføre i det sydlige Lillebælt i samarbejde med Sønderborg Forsyning. I forbindelse med de kystnære vindmølleprojekter er det en del af selskabets almindelige procedure at undersøge borgernes holdning til projektet.

Megafon har spurgt et repræsentativt udsnit af borgere i hver kommune, i alderen 18 år eller derover.

Resultatet af undersøgelserne viser, at der på tværs af kommunerne er rigtig stor opbakning til vores vindmølleprojekt, som der er et udbredt kendskab til blandt borgerne i begge kommuner. I Sønderborg kommune er det hele 80% af borgerne, der er positive over for vindmølleparken, mens det samme gør sig gældende for 69% af borgerne i Assens kommune. Det er en meget stor andel i sig selv, særligt i lyset af, at der i Assens kommune generelt har været ytret mere modstand mod projektet. Det er under hver femte borger i Assens kommune, der er negativ over for projektet.

Borgerne er i begge kommuner er dog generelt ikke bekymrede for negative konsekvenser af vindmølleparken, hverken for deres dagligdag eller for turismen i de to kommuner. Generelt mener størstedelen af borgerne (60% i begge kommuner) ikke, at vindmølleparken vil have betydning for dem selv i hverdagen. Omtrent en tredjedel i begge kommuner mener, at det kan få en positiv betydning for deres hverdag, hvilket er markant flere end de 4% i Sønderborg og 7% i Assens, der mener, at det kan få en negativ betydning.

Vi ser også, at næsten samtlige borgere generelt er positive over nye vedvarende energiprojekter (hhv. 93% og 94%). En holdning der også viser sig i, at 88% af borgerne i Sønderborg kommune og 83% af borgerne i Assens kommune finder det positivt, hvis vindmølleparken kan bidrage til den grønne omstilling og en sikker energiforsyning i Region Syddanmark. Samtidig er det knap tre fjerdedele (74%) af borgerne, der er villige til at få udsyn til vindmøller fra deres ejendom for at understøtte den grønne omstilling.

MEGAFON undersøgelse Sønderborg kommune 2022

MEGAFON undersøgelse Assens kommune 2022

Sammenligning af svar fra Sønderborg og Assens kommune

 

Sønderborg Forsyning og European Energy går sammen om at bygge Lillebælt Syd Vindmøllepark

1. marts 2022

Det bliver i samarbejde med European Energy, at Sønderborg Forsyning skal bygge vindmøllepark i Lillebælt. Det danske European Energy, der er specialister i vind- og solenergi, har nemlig købt sig ind i Lillebælt Vind A/S og ejer nu 50 procent.

FN’s Klimapanel kalder til handling – Lillebælt Syd er en del af løsningen

13. august 2021

Med sin seneste klimarapport kalder FN’s klimapanel (IPCC) til handling, ikke bare internationalt og nationalt, men også lokalt. Rapporten viser blandt andet, at verden når en temperaturstigning på halvanden grad tidligere, end man hidtil har regnet med. Derfor er der risiko for, at konsekvenserne af opvarmningen bliver ukontrollable, hvis ikke der gøres noget mere for at reducere drivhusgasudledningen.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har derfor understreget, at Danmark som lille land skal gå forrest i klimakampen. Inspirere andre til handling og udvikle løsninger, andre kan bruge. Selvom Danmark kun står for 0,1% af verdens drivhusgasudledninger, skal vi påvirke andre, hvis vi vil gøre en forskel. For selv om vi er nået langt, skal der stadig gøres meget mere, udtalte ministeren.

“Lillebælt Syd Vindmøllepark er en af de mange løsninger, der skal bidrage til drivhusgasreduktionen i Danmark og samtidig være med til at sikre Sønderborgs vej mod CO2-neutralitet i 2029. Lillebælt Syd er derfor fuldt i tråd med de ønsker, både ministeren og FN’s Klimapanel har for at sætte handling bag ordene. Vi håber, at mange andre kommuner lader sig inspirere af ministerens opfordring til at handle”, udtaler Hans Erik Kristoffersen, direktør i Sønderborg Forsyning A/S og Lillebælt Vind A/S.

Sønderborg Forsyning indgår samarbejde med European Energy

1. juli 2021

Sønderborg Forsyning indgår et samarbejde med European Energy om udvikling af Lillebælt Syd Vindmøllepark.

European Energy tilføjer nødvendige kompetencer til den maksimalt 160 MW store vindmøllepark, der skal udvikles og etableres af selskabet Lillebælt Vind A/S.

Lillebælt Vind A/S

30. oktober 2020

Den 1. november 2020 tiltræder direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen, som ny direktør i Lillebælt Vind A/S.

Lillebælt Vind A/S står bag opførelsen af Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Opdateret miljøkonsekvensrapport er indsendt til Energistyrelsen

1. august 2019

Sønderborg Forsyning har sendt et revideret udkast til miljøkonsekvensvurdering af projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark til Energistyrelsen. Rapporten er opdateret på baggrund af Energistyrelsens bemærkninger som en del af den igangværende godkendelsesproces.

Opdateringen har ikke medført ændringer i rapportens konklusioner. Vurderingen er stadig, at for næsten alle områder og delområder er påvirkningerne små eller kan mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.

Sønderborg Forsyning har valgt en åben og gennemsigtig proces, hvorfor rapporten efter den formelle indsendelse også er offentliggjort her på hjemmesiden.

Ændringer af rapporten findes i dette faktaark.

Lillebælt Vind A/S

3. juni 2019

Sønderborg Forsyning har etableret selskabet Lillebælt Vind A/S og indsat Bjarke Eriksen som direktør. Selskabet skal udvikle, etablere og drifte Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Foreløbig miljøkonsekvensrapport er indsendt til Energistyrelsen

7. december 2018

I dag er den foreløbige miljøkonsekvensrapport indsendt til Energistyrelsen. Rapporten er udarbejdet af COWI. Sønderborg Forsyning har valgt en åben og gennemsigtig proces, hvorfor rapporten efter den formelle indsendelse også er sendt til nabokommunerne og offentliggjort her på hjemmesiden.

De væsentligste resultater og hovedkonklusionerne af den 257 sider lange rapport findes i dette faktaark.

Yderligere visualiseringer er klar

21. november 2018

De nye visualiseringer er klar og kan nu ses på hjemmesiden. De er udarbejdet for Bobakker, Gammelbro Camping, Helnæs Kirke over Maden, Horne Land og Å Strand. De nye visualiseringer er udarbejdet på baggrund af de forespørgsler, som Sønderborg Forsyning har fået i dialogen med borgere og myndigheder. Derved er der udarbejdet visualiseringer fra i alt 11 steder på Nordals, Sydvestfyn og Sydøstjylland.  Se dem alle her …

Præsentation af miljøkonsekvensvurderingen

5. november 2018

Forundersøgelsen er ved at være afsluttet, og Sønderborg Forsyning inviterer derfor til informationsmøder, hvor borgere og andre interesserede kan høre, hvilke miljøpåvirkninger Lillebælt Syd Vindmøllepark kommer til at have i anlægsfasen, i driftsfasen og under nedtagning. Møderne finder sted den 26. november i Nordborg, og den 27. november på Helnæs og i Thorøhuse. Læs mere …

Sønderborg vinder EU-pris som rollemodel på klimaområdet

10. oktober 2018

Sønderborg Kommune har netop vundet EU’s fornemme pris ”Covenant Cities in the Spotlight” for sine resultater i forbindelse med ProjectZero-visionen om, at Sønderborg-området skal være CO2-neutral allerede i 2029.

Der blev uddelt i alt tre priser, afhængig af bystørrelse, blandt de 8.000 byer og regioner, der har tilsluttet sig EU’s rammeaftale om at gennemføre klimaforbedringer og energioptimeringer i et samarbejde med virksomheder, borgere og andre aktører. Sønderborg Kommune vandt prisen som den bedste rollemodel blandt de mellemstore byer i Europa. Læs mere …