Her finder du links til myndigheder og organisationer, ordninger og guider af relevans for et vindmølleprojekt.

Vi har samlet en række links til myndigheder og organisationer, der er direkte involveret i udvikling af vindmølleparker. Der er ligeledes link til borgerrelevante emner som f.eks. køberetsordningen og værditabsordningen, hvor du kan finde oplysninger om, hvordan du kan blive medejer i vindmølleparken, eller hvad du kan gør, hvis du mener, at din ejendom taber værdi pga. af vindmøllerne.

Energistyrelsen om køberetsordningen

Når der opstilles vindmøller i nærheden af din bopæl eller i din kommune, har du mulighed for at købe andele i vindmølleprojektet igennem Køberetsordningen.

Energistyrelsen om værditabsordningen

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab, hvis der opstilles vindmøller på 25 meter eller derover i nærheden af din beboelsesejendom.

Vindmøllers påvirkning af ejendomspriser

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme.

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene.

Energistyrelsen

Energistyrelsen, myndighed til vands.

Energistyrelsens sektion om vindenergi

Læs om Energistyrelsens arbejde med vindenergi, områdets støtteordninger og udbud m.m.

Energistyrelsens åben dør-procedure

Læs om Energistyrelsens åben dør-procedure for etablering af havvindmølleparker.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen, myndighed til lands.

Miljøstyrelsen - om miljøkonsekvensvurdering

Miljøstyrelsen, igangværende miljøkonsekvensvurderinger (tidligere: VVM undersøgelser).

Miljøstyrelsen - afsluttede miljøkonsekvensvurderinger (VVM sager)

En oversigt over afsluttede miljøkonsekvensvurderinger (VVM-sager), bl.a. andre vindmølleprojekter.

Energinet - om eltransmissionsnettet

Energinet om planlægning af eltransmissionsnettet (Energinet bliver ejer af transformerstation).

Energinet - om naboer til anlægsprojekter

Information om, hvordan Energinet planlægger og udfører anlægsarbejde.

Viden om vind

Guide til den formelle planlægningsproces for vindmøller.

Natura 2000

Kort over Natura 2000 områder.

Høringsportalen

Høringsportalen er en digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar.