Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at deltage i borgermøder og informationsmøder om Lillebælt Syd Vindmøllepark. Du kan også se præsentationer og læse sammenfatninger fra møderne. 

Etablering af en vindmøllepark har helt naturligt stor interesse i offentligheden. Det er vigtigt for projektets parter at være lydhøre og sikre en ordentlig proces. Derfor inviterer vi til borgermøder og informationsmøder og er opmærksomme på borgernes ønsker i hele processen. Det gælder fx i arbejdet med visualiseringer og ved at inddrage borgernes spørgsmål og ønsker i vurderingen af miljøkonsekvenserne. Det gælder fx også i forbindelse med placering af transformer- og højspændingsstationer på land, hvor vi forsøger at tilpasse projektet til borgernes forslag og ønsker.

Du kan også følge os på Facebook-gruppen Lillebælt Syd Vindmøllepark, hvor du er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere. Du er også velkommen til at skrive til os på vind@sonfor.dk

Borgermøder

Borgermøder

Der afholdes borgermøder i tilknytning til høringsprocessen.

Borgermøde om 1. høringsfase

Som del af 1. offentlige høringsfase afholdt Sønderborg Forsyning borgermøder i august 2017, hvor interesserede og bekymrede borgere fik mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer og konkrete forslag til, hvad der skal og bør undersøges i forbindelse med forundersøgelserne.

Borgermøderne blev afholdt i Nordborg og Assens. På møderne gav repræsentanter fra ProjectZero, COWI, Energinet.dk samt Sønderborg Forsyning hver et kort oplæg, hvorefter der var spørgsmål og åben diskussion.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg og Assens.

Borgerne blev opfordret til at komme med spørgsmål og input, de gerne ville have med i miljøkonsekvensvurderingen. Det skete både under og efter møderne samt efterfølgende via e-mail til projektlederen.

Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra begge møder.

Borgermøder om planprocessen

I forbindelse med planprocessen inviterede Sønderborg Forsyning og European Energy til borgermøder den 22. juni 2023 om de tre lokalplaner for placeringerne af transformer- og højspændingsstationer ved Lavensby Strand, Svenstrup og Gyden, Fynshav. Møderne blev holdt i forbindelse med den offentlige høring af planerne.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg og Fynshav.

Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra begge møder.

I forbindelse med ansøgning om etableringstilladelse vil projektet blive sendt i offentlig høring med tilhørende borgermøde. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger.

Det har fra starten været vigtigt for os at være åbne og lydhøre. Derfor har vi afholdt flere møder med borgerne på både Fyn og Als, end vi rent formelt er forpligtede til. Møderne resulterede i gode og reelle spørgsmål om alt fra indvirkningen på dyre- og planteliv over støj og sikkerhed til mulighederne for at blive medinvestor. Dialogen med borgerne har givet værdifulde input til vores proces og forundersøgelse – og der er kommet konkrete forslag, som vi efterfølgende har arbejdet ind i projektet.

Christian Udby, adm. direktør i Lillebælt Vind A/S

Informationsmøder

Informationsmøder

Ud over borgermøderne i høringsprocessen, har parterne valgt at invitere til informationsmøder, når der foreligger vigtige resultater af forundersøgelsen.

Informationsmøder om visualiseringer

I slutningen af juni 2018 blev visualiseringerne af vindmøllerne fra seks forskellige placeringer præsenteret i henholdsvis Helnæs og Thorøhuse forsamlingshuse samt i Nordals Idrætscenter.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg, på Helnæs og i Thorøhuse.

Her finder du visualiseringerne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til den repræsentant fra COWI, der har udarbejdet visualiseringerne. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøder om miljøkonsekvensvurderingen

I slutningen af november 2018 blev hovedresultaterne af den foreløbige miljøkonsekvensrapport, præsenteret på informationsmøder i Nordborg på Als, på Helnæs og i Thorøhuse på Fyn.

Her finder du præsentationen fra møderne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til repræsentanterne fra COWI, der har udarbejdet rapporten. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøder om landdelen

I november 2022 holdt vi to informationsmøder om landdelen af vindmølleprojektet, som berørte lodsejere og naboer modtog invitation til.

Her finder du præsentationerne fra Informationsmøde om kabler, transformer- og højspændingsstationer på Als og Informationsmøde om højspændingsstation ved Gyden.

Her link til en sammenfatning af spørgsmål og svar fra informationsmøderne.