Nogle borgere på begge sider af Lillebælt er bekymrede for, hvordan vindmølleparken vil ændre deres udsigt. Derfor har vi udarbejdet visualiseringer af møllerne set fra kysterne, både som billeder og 360° visualiseringer. 

Når nogen vil stille vindmøller op et sted, hvor de kan ses fra beboelse, så vil det forventeligt møde modstand. De fleste af os vil helst selv bestemme, om der skal nye elementer i vores udsigt, uanset om det er træer, lygtepæle, bygninger eller vindmøller. Dette er også tilfældet for Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Hvorledes man generelt oplever vindmøller – som smukke eller grimme, som tegn på grøn energi eller som industri – vil vi lade være op til den enkelte. Men vi har gjort vores bedste for at vise alle, hvordan vindmølleparken kommer til at se ud set fra land.

De møller, der kommer tættest på land, vil stå mindst 4 km fra kysten.

8MW vindmøller set fra Vinkelbæk i helt klart vejr (visualisering).

Oversigtskort

Oversigtskort

På kortet kan du se de seks steder, hvorfra visualiseringerne er udarbejdet.

De små prikker i vandet mellem Helnæs og Vinkelbæk er møllernes placering, henholdsvis 40 møller på 4MW (de blå prikker) og 20 møller på 8MW (de røde prikker).

I november 2018 får vi udarbejdet visualiseringer fra yderligere fem positioner, efter ønske fra borgere. De offentliggøres, når de er klar sidst på måneden.

Oversigtskort – ny version med tydelige prikker er på vej
360° visualisering

360° visualisering

I 360° visualiseringerne kan du få indtryk at, hvordan det vil være at stå og se ud over Lillebælt fra forskellige positioner på kysten på Als, Sydvestfyn og i Sydøstjylland.

Visualiseringerne viser, hvordan udsigten over Lillebælt ser ud uden vindmøller, med 20 vindmøller på 8MW og med 40 vindmøller på 4MW, og ved forskellig sigtbarhed.

Jeg anerkender, at der er nogle, der får ændret deres udsigt, hvis vindmølleparken bliver etableret fire kilometer fra kysten. Men hvis vi mener noget med at give en renere verden videre til vores børn, så synes jeg det er et lille offer at give. Sådan har det altid været med udviklingsprojekter, og jeg synes, at generne her er få og små, og kun for dem, der synes, at vindmøller ikke er pæne. Der er andre, der som jeg synes, at de er flotte og symboler på en positiv omstilling til grøn energi, og at vi passer på den natur, vi alle sammen holder af.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Assens

Assens

Klart vejr

10 kilometers sigtbarhed

5 kilometers sigtbarhed

Fynshav

Fynshav

Klart vejr

10 kilometers sigtbarhed

5 kilometers sigtbarhed

Halk

Halk

Klart vejr

10 kilometers sigtbarhed

5 kilometers sigtbarhed

Helnæs

Helnæs

Klart vejr

10 kilometers sigtbarhed

5 kilometers sigtbarhed

Nat

Nordborg

Nordborg

Klart vejr

Vinkelbæk

Vinkelbæk

Klart vejr

10 kilometers sigtbarhed

5 kilometers sigtbarhed

Nat